Takatora và những Omega

Nhóm dịch: Vicera Comics House

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 17:23 12/20/2023

Lượt xem: 136,002

Lượt theo dõi: 60

Bình luận
Đầu ti lấp lánh của Tửu Thôn
Đầu ti lấp lánh của Tửu Thôn
Có nghe danh bộ này mà k dám đọc "))
Trả lời·18/04/2024
Đăng ký mới

Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Xem Chapter
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!